ผู้บริหาร

นางทิพย์วัลย์ กรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/02/2014
ปรับปรุง 13/08/2020
สถิติผู้เข้าชม 121652
Page Views 136756
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กุยบุรี กุยบุรี 081-0140820
2 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) กุยบุรี กุยบุรี 0-3268-1759
3 โรงเรียนเกี้ยวกวง กุยบุรี กุยบุรี
4 โรงเรียนบ้านหนองหมู กุยบุรี กุยบุรี
5 โรงเรียนวัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี
6 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ กุยบุรี กุยบุรี
7 โรงเรียนบ้านบน กุยบุรี กุยบุรี
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว กุยเหนือ กุยบุรี
9 โรงเรียนบ้านปากเหมือง กุยเหนือ กุยบุรี
10 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน กุยเหนือ กุยบุรี
11 โรงเรียนวัดดอนยายหนู ดอนยายหนู กุยบุรี 089-5883583
12 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ดอนยายหนู กุยบุรี
13 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนยายหนู กุยบุรี
14 โรงเรียนบ้านสามกระทาย สามกระทาย กุยบุรี -
15 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามกระทาย กุยบุรี 0892607748
16 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
17 โรงเรียนบ้านสำโหรง สามกระทาย กุยบุรี
18 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
19 โรงเรียนบ้านยางชุม หาดขาม กุยบุรี
20 โรงเรียนบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี
21 โรงเรียนบ้านหาดขาม หาดขาม กุยบุรี
22 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หาดขาม กุยบุรี
23 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ หาดขาม กุยบุรี
24 โรงเรียนยางชุมวิทยา หาดขาม กุยบุรี
25 โรงเรียนบ้านไร่บน หาดขาม กุยบุรี
26 โรงเรียนบ้านหนองเกด หาดขาม กุยบุรี
27 โรงเรียนบ้านเขาแดง เขาแดง กุยบุรี
28 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย เขาแดง กุยบุรี
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีรี ปราณบุรี ปราณบุรี
30 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ปราณบุรี ปราณบุรี
31 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ปราณบุรี ปราณบุรี
32 โรงเรียนวัดนาห้วย ปราณบุรี ปราณบุรี
33 โรงเรียนบ้านหนองกา ปราณบุรี ปราณบุรี
34 โรงเรียนสายวิทยา ปราณบุรี ปราณบุรี
35 โรงเรียนวิเศษวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
36 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
37 โรงเรียนบ้านปรือน้อย ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
38 โรงเรียนวิเศษศึกษา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
39 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปากน้ำปราณ ปราณบุรี 032-631707
40 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
41 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา วังก์พง ปราณบุรี 032621627
42 โรงเรียนบ้านวังยาว วังก์พง ปราณบุรี
43 โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 วังก์พง ปราณบุรี
44 โรงเรียนรักษ์วิทยา วังก์พง ปราณบุรี
45 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังก์พง ปราณบุรี
46 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
47 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง หนองตาแต้ม ปราณบุรี
48 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น หนองตาแต้ม ปราณบุรี
49 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ หนองตาแต้ม ปราณบุรี
50 โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) หนองตาแต้ม ปราณบุรี
51 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม ปราณบุรี
52 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
53 โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา เขาจ้าว ปราณบุรี
54 โรงเรียนรัชตวิทยาคม เขาน้อย ปราณบุรี
55 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) เขาน้อย ปราณบุรี
56 โรงเรียนทบอ.รัชตวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
57 โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขาน้อย ปราณบุรี
58 โรงเรียนกำเนินวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
59 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี
60 โรงเรียนโรงเรียนชินนุกูลวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี 032900220
61 โรงเรียนวันทามารีอา เขาน้อย ปราณบุรี
62 โรงเรียนอุดมศึกษา สามร้อยยอด
63 โรงเรียนบ้านหนองขาม ศาลาลัย สามร้อยยอด
64 โรงเรียนบ้านเนินกรวด ศาลาลัย สามร้อยยอด 0816327357
65 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ศาลาลัย สามร้อยยอด
66 โรงเรียนบ้านศาลาลัย ศาลาลัย สามร้อยยอด
67 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ศาลาลัย สามร้อยยอด 032-640000
68 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ศิลาลอย สามร้อยยอด
69 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศิลาลอย สามร้อยยอด
70 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ศิลาลอย สามร้อยยอด 0860288090
71 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ศิลาลอย สามร้อยยอด
72 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ศิลาลอย สามร้อยยอด
73 โรงเรียนบ้านหนองคาง ศิลาลอย สามร้อยยอด
74 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
75 โรงเรียนบ้านบางปู สามร้อยยอด สามร้อยยอด
76 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
77 โรงเรียนบ้านใหม่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
78 โรงเรียนบ้านพุน้อย สามร้อยยอด สามร้อยยอด
79 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
80 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ไร่เก่า สามร้อยยอด
81 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ไร่เก่า สามร้อยยอด
82 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ไร่เก่า สามร้อยยอด
83 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ไร่เก่า สามร้อยยอด
84 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
85 โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
86 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
87 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
88 โรงเรียนบ้านหนองจิก ไร่ใหม่ สามร้อยยอด -
89 โรงเรียนบ้านหนองไทร ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
90 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
91 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
92 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
93 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทับใต้ หัวหิน
94 โรงเรียนบ้านทับใต้ ทับใต้ หัวหิน 032828089
95 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ทับใต้ หัวหิน
96 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทับใต้ หัวหิน
97 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ทับใต้ หัวหิน
98 โรงเรียนบ้านวังข่อย ทับใต้ หัวหิน
99 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บึงนคร หัวหิน
100 โรงเรียนบ้านเนินพยอม บึงนคร หัวหิน
101 โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร บึงนคร หัวหิน
102 โรงเรียนละเมาะ หนองพลับ หัวหิน
103 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน
104 โรงเรียนวไลย หนองพลับ หัวหิน 032-640-078
105 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองพลับ หัวหิน
106 โรงเรียนบ้านหนองพลับ หนองพลับ หัวหิน
107 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ หนองพลับ หัวหิน
108 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
109 โรงเรียนมัธยมสาธุารวิทยา หัวหิน หัวหิน
110 โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน หัวหิน
111 โรงเรียนสมถวิลหัวหิน หัวหิน หัวหิน
112 โรงเรียนหัวหิน หัวหิน หัวหิน
113 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน หัวหิน
114 โรงเรียนดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
115 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หินเหล็กไฟ หัวหิน
116 โรงเรียนบ้านหนองซอ หินเหล็กไฟ หัวหิน
117 โรงเรียนบ้านหนองคร้า หินเหล็กไฟ หัวหิน
118 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หินเหล็กไฟ หัวหิน
119 โรงเรียนบ้านหนองเหียง หินเหล็กไฟ หัวหิน
120 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) หินเหล็กไฟ หัวหิน
121 โรงเรียนอานันท์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน