ผู้บริหาร

นางทิพย์วัลย์ กรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/02/2014
ปรับปรุง 14/09/2019
สถิติผู้เข้าชม 108329
Page Views 121792
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเกี้ยวกวง กุยบุรี กุยบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) กุยบุรี กุยบุรี 0-3268-1759
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กุยบุรี กุยบุรี 081-0140820
4 โรงเรียนวัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี
5 โรงเรียนบ้านบน กุยบุรี กุยบุรี
6 โรงเรียนบ้านหนองหมู กุยบุรี กุยบุรี
7 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ กุยบุรี กุยบุรี
8 โรงเรียนบ้านปากเหมือง กุยเหนือ กุยบุรี
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว กุยเหนือ กุยบุรี
10 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน กุยเหนือ กุยบุรี
11 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนยายหนู กุยบุรี
12 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ดอนยายหนู กุยบุรี
13 โรงเรียนวัดดอนยายหนู ดอนยายหนู กุยบุรี 089-5883583
14 โรงเรียนบ้านสามกระทาย สามกระทาย กุยบุรี -
15 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามกระทาย กุยบุรี 0892607748
16 โรงเรียนบ้านสำโหรง สามกระทาย กุยบุรี
17 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
18 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
19 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หาดขาม กุยบุรี
20 โรงเรียนบ้านหนองเกด หาดขาม กุยบุรี
21 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ หาดขาม กุยบุรี
22 โรงเรียนบ้านหาดขาม หาดขาม กุยบุรี
23 โรงเรียนบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี
24 โรงเรียนบ้านไร่บน หาดขาม กุยบุรี
25 โรงเรียนยางชุมวิทยา หาดขาม กุยบุรี
26 โรงเรียนบ้านยางชุม หาดขาม กุยบุรี
27 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย เขาแดง กุยบุรี
28 โรงเรียนบ้านเขาแดง เขาแดง กุยบุรี
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีรี ปราณบุรี ปราณบุรี
30 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ปราณบุรี ปราณบุรี
31 โรงเรียนสายวิทยา ปราณบุรี ปราณบุรี
32 โรงเรียนบ้านหนองกา ปราณบุรี ปราณบุรี
33 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ปราณบุรี ปราณบุรี
34 โรงเรียนวัดนาห้วย ปราณบุรี ปราณบุรี
35 โรงเรียนวิเศษวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
36 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
37 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
38 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปากน้ำปราณ ปราณบุรี 032-631707
39 โรงเรียนวิเศษศึกษา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
40 โรงเรียนบ้านปรือน้อย ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
41 โรงเรียนรักษ์วิทยา วังก์พง ปราณบุรี
42 โรงเรียนบ้านวังยาว วังก์พง ปราณบุรี
43 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังก์พง ปราณบุรี
44 โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 วังก์พง ปราณบุรี
45 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา วังก์พง ปราณบุรี 032621627
46 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม ปราณบุรี
47 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น หนองตาแต้ม ปราณบุรี
48 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
49 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
50 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง หนองตาแต้ม ปราณบุรี
51 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ หนองตาแต้ม ปราณบุรี
52 โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) หนองตาแต้ม ปราณบุรี
53 โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา เขาจ้าว ปราณบุรี
54 โรงเรียนโรงเรียนชินนุกูลวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี 032900220
55 โรงเรียนรัชตวิทยาคม เขาน้อย ปราณบุรี
56 โรงเรียนทบอ.รัชตวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
57 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) เขาน้อย ปราณบุรี
58 โรงเรียนวันทามารีอา เขาน้อย ปราณบุรี
59 โรงเรียนกำเนินวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
60 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี
61 โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขาน้อย ปราณบุรี
62 โรงเรียนอุดมศึกษา สามร้อยยอด
63 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ศาลาลัย สามร้อยยอด 032-640000
64 โรงเรียนบ้านศาลาลัย ศาลาลัย สามร้อยยอด
65 โรงเรียนบ้านหนองขาม ศาลาลัย สามร้อยยอด
66 โรงเรียนบ้านเนินกรวด ศาลาลัย สามร้อยยอด 0816327357
67 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ศิลาลอย สามร้อยยอด
68 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ศิลาลอย สามร้อยยอด 0860288090
69 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ศิลาลอย สามร้อยยอด
70 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ศิลาลอย สามร้อยยอด
71 โรงเรียนบ้านหนองคาง ศิลาลอย สามร้อยยอด
72 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศิลาลอย สามร้อยยอด
73 โรงเรียนบ้านใหม่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
74 โรงเรียนบ้านบางปู สามร้อยยอด สามร้อยยอด
75 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
76 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
77 โรงเรียนบ้านพุน้อย สามร้อยยอด สามร้อยยอด
78 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
79 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
80 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ไร่เก่า สามร้อยยอด
81 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ไร่เก่า สามร้อยยอด
82 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ไร่เก่า สามร้อยยอด
83 โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
84 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ไร่เก่า สามร้อยยอด
85 โรงเรียนบ้านหนองจิก ไร่ใหม่ สามร้อยยอด -
86 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
87 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
88 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
89 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
90 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
91 โรงเรียนบ้านหนองไทร ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
92 โรงเรียนบ้านทับใต้ ทับใต้ หัวหิน
93 โรงเรียนบ้านวังข่อย ทับใต้ หัวหิน
94 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ทับใต้ หัวหิน
95 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ทับใต้ หัวหิน
96 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทับใต้ หัวหิน
97 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทับใต้ หัวหิน
98 โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร บึงนคร หัวหิน
99 โรงเรียนบ้านเนินพยอม บึงนคร หัวหิน
100 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บึงนคร หัวหิน
101 โรงเรียนบ้านหนองพลับ หนองพลับ หัวหิน
102 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองพลับ หัวหิน
103 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน
104 โรงเรียนละเมาะ หนองพลับ หัวหิน
105 โรงเรียนหนองพลับวิทยา หนองพลับ หัวหิน
106 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ หนองพลับ หัวหิน
107 โรงเรียนวไลย หนองพลับ หัวหิน 032-640-078
108 โรงเรียนหัวหิน หัวหิน หัวหิน
109 โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน หัวหิน
110 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน หัวหิน
111 โรงเรียนมัธยมสาธุารวิทยา หัวหิน หัวหิน
112 โรงเรียนสมถวิลหัวหิน หัวหิน หัวหิน
113 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
114 โรงเรียนดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
115 โรงเรียนบ้านหนองคร้า หินเหล็กไฟ หัวหิน
116 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หินเหล็กไฟ หัวหิน
117 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หินเหล็กไฟ หัวหิน
118 โรงเรียนบ้านหนองซอ หินเหล็กไฟ หัวหิน
119 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) หินเหล็กไฟ หัวหิน
120 โรงเรียนบ้านหนองเหียง หินเหล็กไฟ หัวหิน
121 โรงเรียนอานันท์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน