คณะผู้บริหาร

นางสิรินดา กรรมาชีพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย