กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุคลทิพย์ หุ่นเก่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1