กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา เครือแตง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1