ปฐมวัย

นางสัญศิฎา สุขสมัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1