กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา เครือแตง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 087-0999060
อีเมล์ : pige_0000@hotmail.com