กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา เครือแตง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1